RUMFANG  |  at indramme (og udfolde) Nikolaj Plads  

Åben konkurrence, TA' PLADS, Nikolaj Kunsthal, 2015

 

I lighed med byen er Nikolaj Plads en dynamisk struktur - et sted hvor fortælling, historie, hukommelse og rum filtres sammen og mødes. Pladsen rummer adskillige lag af historie, og har gennem tiden gennemgået markante transformationer, både i sin fysiske fremtoning og i sine funktioner. 

Bænken RUMFANG undersøger pladsens identitet gennem en fortolkning både af stedets historiske kontekst og det fysiske rum som det fremstår i dag. Bænken indskrives dermed i en flertydig kontekst hvori vi kommer tættere på at ’forstå’ stedet, med dets kontinuerlige tilblivelser, udviskninger og omdannelser.  

I modsætning til de eksisterende københavnerbænke, der har en given retning og opdeler pladsen, er RUMFANG udformet således at den er tilgængelig fra alle fire sider. På denne måde skabes der rammer for, at brugerne kan indtage bænken som de selv ønsker, og byrummet aktiveres på tværs.