RESHIFT MANHATTAN

McGill University, School of Architecture, Montreal, Canada, 2011 

I samarbejde med Chana Haouzi

Publiceret i  eVolo Skyscrapers 2, 2014

'Ikke-bygningen' ønsker gennem en udviskning af materialitet og grænser at udfordre skyskraberens konventionelle fremtoning. Dette opnås gennem at bruge vand som rumlig generator, der det traditionelle program bliver udskiftet med en række rumligheder som skaber forskellige fysiske såvel som visuelle tilstande.

En transparent og åben grundstruktur danner et udtryk af gennemsigtighed og lethed, og skaber grundlaget for et net af rum som hverken kan defineres som åbne eller lukkede. Gennem at aktivere byens kant og trække vandet med ind i byen, sætter ikke-bygningen fokus på Manhattan som ø, det offentlige byrum og på at opløse byens afskæring fra vandet.