PAVILION   |  Materiality and Flexibility

The Royal Academy of Fine Arts, School of Architecture, Copenhagen. 2009.

 

Similarly to the visions of the Danish Museum of Hunting and Forestry, the pavilion seeks to communicate Danish history, as well as to actualize the role of hunting and forestry in Denmark today. The pavilion is thus made f local wood, yet it is assembled and constructed in an unconventional way. Since the pavilion functions as a temporary structure for special events, the elements are shaped according to the principles of a fan and can therefore easily be managed and stored. 

 

_____

PAVILLON I TRÆ

Afd. 10 'Arkitektur, vilkår og vision', Kunstakademiets Arkitektskole, 2009.

 

Gennem pavillonen udtrykkes Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseums vision om at formidle Danmarks kulturhistorie, samtidig som jagt- og skovbrugets rolle i dag aktualiseres. Pavillonen er derfor lavet af lokalt træ, men er samlet og konstrueret på en utraditionel måde. Da pavillonen er tænkt som en midlertidig struktur, som skal bruges efter behov, er elementerne formet efter principperne for en vifte og kan derfor nemt håndteres og opbevares.