MONUMENT 

Kandidatprogram Kunst og Arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole, 2013.

 

Forståelsen af tid har, i takt med måden vi lever og organiserer samfundet på, forandret sig op gennem historien. Denne ændring i tidsopfattelsen er grundet forskellige faktorer som blandt andre religion, urbane og sociale sammensætninger og udviklingen af moderne teknologi.

Monumentet, som er placeret på Møns Klint, undersøger opfattelser af tid i det 20. århundrede, hvor den fremtidsorienterede og hurtige bevægelse afspejles i det byggede kulturlandskab. Denne hastighed kommer til udtryk gennem monumentets struktur og placering i landskabet, samtidig med at konstruktionen bliver påvirket af – og påvirker – tids-cyklusserne i den omliggende natur.