MASTER OF DISASTER

Afd. 2 'Arkitektur, by og bygning', Kunstakademiets Arkitektskole, 2011

Faciliteterne til uddannelsen ’Master of Disaster Management’ lægger sig som en forlængelse af Københavns Universitet på Kommunehospitalet. Bygningerne rummer en tværfaglig skole, som omhandler det videnskabelige arbejde forbundet til katastrofehåndtering i hele verden. 

Projektet sætter særligt fokus på katastrofens psykologiske følger -  såkaldt traumatisk stress. Derfor tilrettelægges bygningerne efter et forløb, der er baseret på rumlige fortolkninger af traumepatientens mentale tilsande, samt dette forløbs møder med anlæggets forskellige funktioner.