MÆNGDE OG ENHED

Kandidatprogram Kunst og Arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole, 2012

Gennem at placere projektet i relation til både et reelt og et imaginært site med forskellige betingelser, undersøges begrebet om masse og enhed; Hvad skal der til for at være en del af massen og hvad kræves der af selve enheden for at den skal bryde med massen og fremstå som helt sin egen? Og dersom hver enkelt enhed i massen står frem med sine helt egne særpræg – bliver det ualmindelige så almindelig?