BYENS MUSEUM

Afgangsprojekt, Kandidatprogram Kunst og Arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole, 2014. Projektet modtog VOLA prisen.

 

Gennem det valgte site, undersøger projektet sammenhæn­gen mellem by, tid og hukommelse, og den videre formidling af disse relationer. Byens tidslige sammenhænge bliver frem­hævet gennem en ophobning af fragmenter, som i dagens kontekst både peger på erindringen om det, der var, samtidig med at de erklærer sig løsrevet fra det.

Det byhistoriske museum – Byens Museum -  indrammer et udvalg af byens specifikke dele, og samler således tidsmæssigt adskilte begivenheder. Gennem at konkretisere og tydeliggøre stedets mange tider og rum, skabes en sammensat bygning der fungerer som et knudepunkt for det som har været, det som er og det som kommer.

 

Juryens motivation for VOLA-legatet: "Byen er en kompleks og sammensat størrelse, som er præget af mangfoldighed og diversitet samtidig med, at den har sin helt egne identitet og fungerer som en samlende enhed. Denne identitet er genereret af byens bevægelser i tid, hvor de indbyrdes relationer mellem det som har været, det som er og det som kommer skaber en by, som ikke bare omfatter idéen om sig selv i nuet, men også hukommelsen.

Hedvig skaber et hus som er opbygget af en række fragmenter af bygninger, der har været placeret på  grunden i Borgergade – ikke på samme tid, men igennem flere hundrede år. Ved at bruge fragmenter fra fortiden skaber Hedvig et bymuseum, som åbner for flere forskellige oplevelser af byens historie. På bygningens tag er der en sammenbragt by skabt af en ophobning af tid, i bygningens store rum optræder de ellers adskilte fragmenter i nye og uventede sammenhænge. I byen og i projektet møder vores liv byens hukommelse og tilsammen skabes indbyggernes og de besøgendes individuelle fortællinger".