BOLIG, BY OG LANDSKAB

Afd. 10 'Arkitektur, vilkår og vision', Kunstakademiets Arkitektskole, 2010.

 

Med tæt forbindelse til både bylivet og rekreative områder som Amager Strandpark, er dette boligområdet en sammensætning af bolig, by og landskab. Dette skaber nogle unikke kvaliteter, som er understreget i projektets fokus på at kombinere et levende bymiljø med muligheder for grøn rekreation.

Boligområdet består af otte bygningsvolumener, som gennem sin rumlige sammensætning skaber et udvendigt landskab. Begrebet ’over og under’ bliver derfor brugt for at definere udformningen af bygningsmassens indre (det private) og de ydre fællesarealer.